X  Blizu Naš Luftdaten senzor

razdoblje čestica koncentracija AQI klasifikacija       
Trenutno pm2.5 0.9 ug/m3 0.1 Dobar kvalitet vazduha
     
Trenutno pm10 0.9 ug/m3 0.0 Dobar kvalitet vazduha       
     

klasifikacija AQI pm10 pm2.5 Naše gornje mere su vrednosti u realnom vremenu
Efekti na zdravlje treba da se zasnivaju samo na prosečnim vrednostima od 24 sata.
Dobar kvalitet vazduha 0-1 < 20 μg/m3 < 10 μg/m3 Kvalitet vazduha se smatra zadovoljavajućim, a zagađenje vazduha predstavlja mali ili nikakav rizik
FairAQ 1-2 < 40 μg/m3 < 20 μg/m3 Kvalitet vazduha je prihvatljiv; međutim, za neke zagađivače može postojati umerena zdravstvena briga za vrlo mali broj ljudi koji su neobično osetljivi na zagađenje vazduha.
Umeren kvalitet vazduha 2-3 < 50 μg/m3 < 25 μg/m3 Pripadnici osetljivih grupa mogu iskusiti zdravstvene efekte. Široka javnost verovatno neće biti pogođena.
PoorAQ 3-4 < 100 μg/m3 < 50 μg/m3 Svako može početi da iskušava zdravstvene posledice; članovi osetljivih grupa mogu iskusiti ozbiljnije zdravstvene posledice.
VeryPoorAQ 4-5 < 150 μg/m3 < 75 μg/m3 Upozorenje o zdravlju: svi mogu imati ozbiljnije zdravstvene posledice
ExtremelyPoorAQ > 5 > 150 μg/m3 > 75 μg/m3 Zdravstvena upozorenja za vanredne uslove. Verovatnije je da će to biti pogođeno celokupnom populacijom
 Više informacija:  EEA  Indeks kvaliteta vazduha     Luftdaten senzor  Podaci senzora snimljeni u: 14-06-2024 12:54  ID_senzora: 22931  (42.6,25.21)