X  Zatvori Polarna svjetlost (Aurora Borealis/Australis) i VHF Radio Aurora indikatori
geomagnetska oluja

5 KP INDEKS

G1 geomagnetska oluja

KP (planetarni) INDEKS

Visoka mogućnost vidljivosti polarnog svjetla sa srednjih geoografskih širina

Radio Aurora indikatori

30 A INDEKS

G1 Orkanski vjetar

RADIO AURORA AKTIVNA

Radio aurora na visokoj geo. širini
50-144MHZ moguća
KP INDEKS Informacije

KP INDEKS daje dobar pokazatelj vidljivosti polarnog svjetla (Aurora Borealis/Australis). Što je veći KP-indeks veća je vjerojatnost vidljivosti. Procjenjeni 3-satni planetarni KP-indeksi prikupljaju se sa zemaljskih magnetometra.

A INDEKS Informacije

A INDEKS je pokazatelj moguće poboljšane VHF radio komunikacije dometa 1600 kilometara ili više. Snažna solarna aktivnost može omogućiti radio komunikaciju na daljinu na 28-433 MHz u srednjim i visokim geografskim širinama.


Podatke pruža http://services.swpc.noaa.gov  ©2023