X  Stänga Station väderhistoria
NuvarandeI dagI gårOktober2023Hela tiden
Temperatur (C)9 ↑ 12.5 (00:09)
↓ 9.0 (03:40)
↑ 24.7 (14:49)
↓ 10.6 (06:24)
↑ 26.1 (1)
↓ 9.0 (3)
↑ 39.1 (Jul 26)
↓ -0.6 (Apr 29)
↑ 39.1 (2023 Jul 26)
↓ -0.6 (2023 Apr 29)
Regn (mm)0 0.00.10.1278.5278.5
Fuktighet (%)88 ↑ 88 (03:35)
↓ 80 (00:09)
↑ 90 (06:24)
↓ 35 (14:49)
↑ 90 (2)
↓ 30 (1)
↑ 99 (Apr 18)
↓ 16 (Apr 13)
↑ 99 (2023 Apr 18)
↓ 16 (2023 Apr 13)
Daggpunkt (C)7.1 ↑ 9.1 (00:09)
↓ 7.1 (03:30)
↑ 11.4 (08:59)
↓ 7.3 (17:49)
↑ 11.4 (2)
↓ 6.7 (1)
↑ 23.9 (Jul 22)
↓ -7.6 (Apr 13)
↑ 23.9 (2023 Jul 22)
↓ -7.6 (2023 Apr 13)
Tryck (hPa)976.1 ↑ 976.3 (02:39)
↓ 975.7 (00:14)
↑ 975.6 (23:25)
↓ 969.7 (00:09)
↑ 976.3 (3)
↓ 967.6 (1)
↑ 976.3 (Okt 3)
↓ 951.4 (Jul 26)
↑ 976.3 (2023 Okt 3)
↓ 951.4 (2023 Jul 26)
Vind (m/s)0 1.2 (03:14)2.5 (14:04)3.8 (1)7.6 (Apr 10)7.6 (2023 Apr 10)
Vindil (m/s)0.7 1.2 (03:14)5.2 (13:19)6.3 (1)9.6 (Apr 10)9.6 (2023 Apr 10)
Solar (w/m2)0 0 (00:09)714 (13:29)714 (2)1427 (Aug 6)1427 (2023 Aug 6)
UV (Index)0 0.0 (00:09)6.0 (12:34)6.0 (2)13.0 (Aug 6)13.0 (2023 Aug 6)