Д-р Димитър Нягалов бе обявен за Почетен Гражданин на Община Павел баня

d_niagolovНа сесия на Общински съвет Павел баня, проведена на 25.04.2016 г. , беше внесено предложение от Димитър Калинков за обявяване на Д-р ДИМИТЪР НЯГОЛОВ – с.Габарево, ЗА ПОЧЕТЕН ГРАЖДАНИН НА ОБЩИНА ПАВЕЛ БАНЯ, за неговите заслуги за развитието на обществените отношения в общината и във връзка с предстоящия му 75 годишен юбилей.
С РЕШЕНИЕ №188 / 25.04.2016 г. и с 16 гласа „ЗА“ , от 16 присъствали общински съветници, Д-Р ДИМИТЪР ХРИСТОВ НЯГОЛОВ бе обявен за ПОЧЕТЕН ГРАЖДАНИН НА ОБЩИНА ПАВЕЛ БАНЯ.
ЧЕСТИТО!

Вижте също

Очакваме ви!