Населението на община Павел баня е 14 022 човека

11.04.2011

Населението на община Павел баня към 1.02.2011 е 14 022 * човека. От тях 2 746 живеят в общинския център – град Павел баня, а 11 276 в селата на общината.

Жените в общината са 7 230, а мъжете 6 792.

Населението на Павел баня във възрастовия интервал 0-17 навършени години е 2 692 души. Жителите на възраст от 18 до 64 години са 8 267 човека, а жителите в пенсионна възраст (над 65 години) са 3 063.

Населението на община Павел баня формира 4,28% от населението на област Стара Загора.

За сравнение с предходното преброяване към 01.03.2001 г. жителите на община Павел баня са по-малко с 1869 човека – от 15 891 до текущите 14 022 човека.

* По предварителни данни от „Преброяване на населението и жилищния фонд в република България – 2011“ – Национален статистически институт

Вижте също

Очакваме ви!