Начало / Без категория / Покана – Литературна награда Стефан Фурнаджиев

Покана – Литературна награда Стефан Фурнаджиев

О Б Щ И Н А   П А В Е Л Б А Н Я
ОБЛ. СТАРА ЗАГОРА
О Б Я В Я В А
 
Литературна награда „Стефан Фурнаджиев”
и съпътстващ Литературен конкурс
Литературната награда е за поезия и проза. Тя се присъжда в община Павел баня за принос в българската художествена словесност. Присъжда се ежегодно по време на честване на годишнина от рождението на поета Стефан Фурнаджиев – 02.10. Наградата се присъжда на публикувана книга през предходната година или за цялостно творчество.
Предложение за наградата могат да правят културни институции, творчески сдружения и организации, специализирани издания за художествена литература, както и поканени от общината за целта физически и юридически лица – в срок един месец след отправяне на поканата от страна на учредителите.
Носителят на наградата получава Грамота и парична сума в размер на 1000 /хиляда/ лв., осигурена от община Павел баня.
Предложенията за наградата се подават в деловодството на община Павел баня до 04.09.2013г. по утвърден Формуляр и приложения за кандидатстване на адрес: Павел баня 6155, ул. “Освобождение” № 15, Община Павел баня,за Литературната награда “Стефан Фурнаджиев”.
Литературната награда се съпътства от Конкурс на името на Стефан Фурнаджиев, който се обявява между авторите на община Павел баня в следните раздели:
За лирика
За проза: есе, разказ
Конкурсът е анонимен. Творбите в три екземпляра се представят в деловодството на община Павел баня до 04.09.2013г. в голям плик на адрес Павел баня 6155, ул. “Освобождение” № 15, Община Павел баня , за Литературен конкурс “Стефан Фурнаджиев“, а вътре в малък плик се поставят имената на автора и адрес за връзка.
За допълнителна информация:
Йордана Енева
Заместник кмет на община Павел баня
Община Павел баня
Моб.тел.: 0886402154
Тел.: 04361/3260
www.pavelbanya.bg

Вижте също

150 години Народно Читалище Обнова

Малко снимки от тържеството За снимките кликнете тук