Фото Галерия

主页 / Празника на Черешата 2021 / "Черешобер" - ритуално прдставяне на обичая в черешовите масиви на с. Габарево 83